Nepriateľ bol pre komunistov každý

Komunisti vytvorili skupiny ľudí druhej kategórie. Boli to predstavitelia a členovia prvorepublikových nekomunistických strán, nazvaní „bývalí ľudia“; predstavitelia cirkví a veriaci; účastníci západného odboja proti fašizmu, ale i väzni nacistických táborov.

Foto - ÚPN


Občania druhej kategórie

Pohodlný život mali len podporovatelia režimu.

Foto - ÚPN

Čítajte viac
Občania druhej kategórie

Juraj Flamík: Ako videla Praha Bratislavu

Radový komunista Ľubo Feldek žiadal zrušenie vedúcej úlohy komunistov ako prvý.

Foto - SITA

Čítajte viac
Juraj Flamík

Rapídne schudol, aby nemusel narukovať. Aj tak dostal iba odklad

Rodina ideologicky nespoľahlivých. Otec doloval v uránových baniach, deti mohli študovať iba tam, kde im komunisti dovolili.

Foto - Peter Briška

Čítajte viac
Rapídne schudol, aby nemusel narukovať.

Čo sa dialo 29. novembra 1989

VPN usporiadala stretnutie zástupcov štrajkových výborov z celého Slovenska, na ktoré pozvala aj zástupcov Občianskeho fóra. Stretnutie sa konalo v budove SND v Bratislave a zúčastnil sa na ňom aj V. Havel. Informoval prítomných o rokovaniach s predsedom federálnej vlády a požiadavkách, aby ministrom vnútra bol nestraník, aby boli zrušené Ľudové milície, odstránená KSČ z podnikov.

ústava

Poslanci Federálneho zhromaždenia odhlasovali zmenu ústavy, z ktorej bol vypustený článok 4 o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti a Národnom fronte a článok 16 o marxizme-leninizme ako o štátnej ideológii. Poslanci vypustenie článkov prijali jednohlasne, rovnako ich zavedenie do ústavy v roku 1960.

Zdroj – cs.wikipedia.org

Generálny tajomník ÚV KSČ odovzdal generálnemu prokurátorovi ČSSR vyhlásenie federálneho ministerstva vnútra, ktoré obsahovalo skutočnosti o zásahu oddielov ZNB na Národnej triede 17. novembra 1989.

Rudolf Schuster

Na Slovensku prišlo k prvej personálnej zmene v Slovenskej národnej rade. Na mieste jej predsedu vystriedal odvolaného Viliama Šalgoviča komunista Rudolf Schuster.

Foto - TASR

Kresťanskí aktivisti na čele s Jánom Čarnogurským a Hanou Ponickou zverejnili výzvu na zakladanie kresťanskodemokratických klubov na Slovensku.

Federálna vláda nariadila odstrániť drôtené zátarasy na hraniciach s Rakúskom, ktoré boli súčasťou železnej opony.

Predsedníctvo ÚV KSČ na svojom zasadaní okrem iného vyzvalo všetkých komunistov, aby „bezprostredne a bez predsudkov začali viesť dialóg so všetkými, ktorí sú ochotní sa na ňom zúčastniť“. Nastolilo tiež potrebu kritického prehodnotenia udalostí z roku 1968 a vstupu vojsk štátov Varšavskej zmluvy na naše územie.

Predstavitelia KSS a VPN

Predstavitelia KSS a VPN sa stretli na prvom spoločnom rokovaní. Foto

Foto - TASR

Fotka Beaty Balogovej šéfredaktorky SME.sk

Tento výnimočný projekt mohol vzniknúť len vďaka tomu, že platíte za obsah. Bez digitálneho predplatného by sme nemohli skúšať nové veci.

Ďakujeme za vašu podporu.

Podpis Beaty Balogovej Podporiť SME chevron-right
news rss widget ipad iphone tv kindle tw fb instagram arrow-up-1 youtube